Pozvání k překladatelské praxi
kapitoly o překládání beletrie
Olga Krijtová, Veronika ter Harmsel Havlíková

Dnes vráceno
2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Apostrof, 2013
154 s. ;
Ostatní autoři: Havlíková, Veronika,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH

P ozvání k p řek la d ate lsk ý m r a d o s te m .....................................3 C o n ezaro ste travou an e b N ěkolik ú v ah o p řek la d ate lsk é p ýše ....................5 „D ejte m i n ě c o p řelo ž it!“ a n e b O n ez b y tn o sti č t e n í ............................................... 13 N it d o u ch a a n e b O kritice p ř e k la d ů ....................................................20 C ru ces tran slato ru m a n e b O lo u sk án í o ř í š k ů ................................................... 29 V arhany a h o u sle a n e b O p řek lá d án í i d i o m ů .............................................. 46 S u b stitu c e - restitu ce - reh ab ilitace a n e b O n áp rav ě křivd ........................................................53 P řeklady p ro p o u ž ití delfíny a n e b O u m r a v ň o v á n í.........................................................64 Každý jsm e o d n ě k u d a n e b O krajových lo k a liz a c íc h ........................................73 Ať tá h n e n ázev a n e b O p ře k lá d á n í t i t u l ů .................................................. 81 U žitečn o st ro p u ch a n e b O d o slo v e ch a ú v o d e c h ......................................... 93 Právo n a s v o b o d n o u v o lb u a n e b C o p ř e k lá d a t .............................................................. 99

N e z d a ře n é p o d a ře n ý p o k u s a n e b J e m o ž n o p ře k lá d a t v k olektivu? ................... 108 Kolik hlav, to lik n e ro z u m ů a n e b C h v á la p ře k la d a te lsk é blázn iv o sti ................ 116 P ře k lad a telé n a skřipci a n e b Ať p řík la d y n e tá h n o u ........................................ 120 L íná h u b a , h o lé n eštěstí ( VtH H ) a n e b V yhledávání, k o n z u lto v á n í, o v ěřo v án í ....... 134 C o tím ch tčl b ásn ík říct (VtHH') a n e b K o n tak t s a u t o r e m ............................................... 140 Č e rn é n a b ílé m (V tH H ) a n e b O nakladatelích a p o sta v en í překladatele .... 144 V ěd ě t, k d e je v ěd ě n í a n e b T ro c h a b ib lio g r a f ie ............................................. 150

A u to rk o u k a p ito l o z n a č e n ý c h VtH H je V eronika ter H arm sel H avlíková. O s ta tn í k ap ito ly nap sala O lg a Krijtová, p ro n o v é v y d án í je aktualizo v ala a d o p ln ila V eronika te r H arm sel H avlíková.
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Primární autor Krijtová, Olga,
Název Pozvání k překladatelské praxi : kapitoly o překládání beletrie /
Sekundární autor Havlíková, Veronika,
ISBN 978-80-87561-28-7 (brož.)
Údaje o vydání 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Nakladatelské údaje Praha : Apostrof, 2013
Klíčové slovo teorie překladu
Klíčové slovo překladatelství
Klíčové slovo umělecká literatura
Fyzický popis 154 s. ; 17 cm
MDT 81'25
Signatura 86036
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01479521
3 CZ PrNK
5 20170907070921.1
7 ta
8 131118s2013----xr ||||e|f||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002500442
20 ## $a 978-80-87561-28-7 $q (brož.)
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 81 $x Lingvistika. Jazyky $2 Konspekt
80 ## $a 81'25 $2 MRF
100 1# $a Krijtová, Olga, $d 1931-2013 $7 jk01063330 $4 aut $e Autor
245 10 $a Pozvání k překladatelské praxi : $b kapitoly o překládání beletrie / $c Olga Krijtová, Veronika ter Harmsel Havlíková
250 ## $a 2., aktualiz. a rozš. vyd.
260 ## $a Praha : $b Apostrof, $c 2013
300 ## $a 154 s. ; $c 17 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografii
650 07 $a teorie překladu $7 ph116430 $2 czenas
650 07 $a překladatelství $7 ph124891 $2 czenas
650 07 $a umělecká literatura $7 ph116528 $2 czenas
700 1# $a Havlíková, Veronika, $d 1972- $7 ola2003209127 $4 aut
910 ## $a PAD001 $b 86036
928 1# $a Pošta Miroslav - Apostrof
998 $a 00250044
Dokumenty ke stažení
Signatura: 86036
Hledejte v regálu 82 - literatura, teorie literatury, literární věda
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné