Metody pedagogického výzkumu
základy kvantitativního výzkumu
Miroslav Chráska

Dnes vráceno
2., aktualizované vydání
254 stran :
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
Úvodem...........................................................................9
1.	Vědecký výzkum v pedagogice ................................................. 10
1.1	Metody lidského poznávání................................................10
1.2	Kvantitativně orientovaný pedagogický výzkum a jeho hlavní fáze..........11
1.2.1	Stanovení problému a jeho formulace ..............................11
1.2.2	Hypotézy a jejich místo v pedagogickém výzkumu ...................14
1.2.3	Testování hypotéz ve vědeckém výzkumu.............................16
1.3	Výzkumy ex-post-facto a experimenty......................................23
1.3.1	Pedagogické experimenty...........................................24
1.4	Kvalitativně orientované výzkumy ........................................29
2.	Měření v pedagogickém výzkumu ...............................................30
2.1	Měření a jeho druhy .....................................................30
2.2	Vlastnosti dobrého měření................................................32
2.3	Metody zpracování dat v pedagogických výzkumech..........................34
2.3.1	Uspořádání dat a sestavování tabulek četností ....................34
2.3.2	Grafické metody zobrazování dat ..................................37
2.3.3	Charakteristiky polohy (míry ústřední tendence) ..................39
2.3.4	Míry variability (charakteristiky rozptýlení).....................46
2.4	Normální rozdělení.......................................................53
2.5	Metody průzkumové analýzy dat............................................55
2.5.1	S-L grafy.........................................................56
2.5.2	Krabicové grafy ..................................................57
2.5.3	Krabicové grafy s vruby ..........................................60
3.	Statistické metody používané při testování hypotéz ..........................62
3.1	Věcné a statistické hypotézy ve výzkumu..................................62
3.1.1	Statistické testy významnosti jako prostředek pro verifikaci
hypotéz ..........................................................63
3.1.2	Druhy statistických testů významnosti.............................63
3.2	Statistické metody pro analýzu nominálních	dat ..........................64
3.2.1	Test dobré shody chí-kvadrát......................................64
3.2.2	Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku............69
3.2.3	Test nezávislosti chí-kvadrát pro čtyřpolní tabulku ..............76
3.2.4	Fisherův kombinatorický test......................................78
3.2.5	Stupeň závislosti mezi jevy při nominálním měření ................80
3.3	Statistické metody pro analýzu ordinálních	dat ........................83
3.3.1	Znaménkový test................................................83
3.3.2	Wilcoxonův test................................................85
3.3.3	U-test Manna a Whitneyho.......................................86
3.3.4	Kolmogorovův-Smirnovův test....................................92
3.3.5	Kruskalův-Wallisův test .......................................95
3.3.6	Stupeň závislosti mezi jevy při ordinálním měření..............96
3.4	Statistické metody pro analýzu metrických	dat........................ 102
3.4.1	Funkční a statistická závislost mezi jevy.................... 103
3.4.2	Regresní a korelační analýza ................................ 106
3.4.3	Pearsonův koeficient korelace ............................... 106
3.4.4	Bodová biseriální korelace .................................. 110
3.4.5	Biseriální korelace r^,s..................................... Ill
3.4.6	Tetrachorický koeficient korelace ........................... 112
3.4.7	Testování významnosti rozdílu mezi dvěma koeficienty
korelace..................................................... 113
3.4.8	Studentův t-test ............................................ 114
3.4.9	Fisherův-Snedecorův F-test................................... 120
3.4.10	Párový t-test ............................................... 122
3.5	Princip faktorové analýzy........................................... 132
3.6	Shluková analýza .................................................... 138
3.7	Metaanalýza v pedagogickém výzkumu................................... 141
3.7.1	Příklady jednoduchých statistických metod metaanalýzy........ 141
3.8	Zpracování a analýza dat s využitím počítače ........................ 143
Metody sběru dat v kvantitativně orientovaných pedagogických
výzkumech................................................................146
4.1	Pedagogické pozorování............................................... 146
4.1.1	Vlastnosti dobrého pedagogického pozorování ................. 147
4.1.2	Subjektivní faktory působící při pozorování.................. 148
4.1.3	Techniky standardizovaného pozorování........................ 149
4.2	Dotazník v pedagogickém výzkumu...................................... 158
4.2.1	Druhy položek v dotazníku ................................... 158
4.2.2	Nejdůležitější požadavky na konstrukci dotazníku ............ 164
4.2.3	Vlastnosti dobrého dotazníku................................. 165
4.2.4	Provedení dotazníkového šetření ............................. 169
4.2.5	Kategorizace a třídění materiálu získaného dotazníkem........ 169
4.2.6	Postup při analýze dat získaných dotazníkem.................. 172
4.3	Interview v pedagogickém výzkumu..................................... 176
4.4	Testy v pedagogickém výzkumu ........................................ 178
4.4.1	Didaktické testy a jejich druhy ............................. 178
4.4.2	Testové úlohy ............................................... 182
4.4.3	Konstrukce didaktického testu ............................... 188
4.4.4	Ověřování vlastností didaktického testu ..................... 189
4.4.5	Standardizace didaktického testu ............................ 196
4.5	Sociometrie v pedagogickém výzkumu ................................ 202
4.5.1	Sociometrický test.......................................... 203
4.5.2	Sociometrické matice ....................................... 204
4.5.3	Sociogramy.................................................. 207
4.5.4	Sociometrické indexy........................................ 212
4.6	Sémantický diferenciál ............................................ 215
4.6.1	Klasický sémantický diferenciál C. Osgooda.................. 215
4.6.2	Dvoufaktorový sémantický	diferenciál ATRR................... 221
4.7	Měření	obtížnosti učebního textu.................................. 223
4.8	Q-metodologie...................................................... 225
Závěrem.....................................................................230
Příloha - statistické tabulky...............................................231
I	Distribuční funkce normovaného normálního rozdělení............ 232
II	Kritické hodnoty testového kritéria chí-kvadrát................ 234
III	Znaménkový test................................................ 235
IV	Kritické hodnoty Ta pro Wilcoxonův test ....................... 237
V	Kritické hodnoty testového kritéria Ua pro hladinu
významnosti 0,05 .............................................. 238
VI	Kritické hodnoty pro Kolmogorovův-Smirnovův test pro hladinu
významnosti a = 0,05 .......................................... 239
VII	Kritické hodnoty Pearsonova a Spearmanova koeficientu
korelace pro počet dvojic hodnot n<8 .......................... 240
VIII	Pomocné hodnoty pro dvojřádkovou korelaci ..................... 241
IX	Fisherova z-transformace....................................... 242
X	Kritické hodnoty testového kritéria t.......................... 243
XI	Kritické hodnoty Fisherova-Snedecorova F pro hladinu
významnosti 0,05 .............................................. 244
XII	Hodnoty Ra pro Duncanův test pro hladinu významnosti 0,05 ..... 245
Literatura..................................................................246
Rejstřík....................................................................251
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Primární autor Chráska, Miroslav,
Název Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu /
Variantní názvy Základy kvantitativního výzkumu
ISBN 978-80-247-5326-3 (brožováno)
Údaje o vydání 2., aktualizované vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Grada, 2016
Klíčové slovo pedagogický výzkum
Klíčové slovo kvantitativní metody
Klíčové slovo sběr dat
Fyzický popis 254 stran : ilustrace ; 24 cm
MDT 37.012
MDT 519.8
Signatura 91019
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01487395
3 CZ PrNK
5 20170913083851.5
7 ta
8 160609s2016----xr a|||e|p||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002803452
20 ## $a 978-80-247-5326-3 $q (brožováno)
40 ## $a BOA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 37 $x Výchova a vzdělávání $2 Konspekt
80 ## $a 37.012 $2 MRF
80 ## $a 519.8 $2 MRF
100 1# $a Chráska, Miroslav, $d 1942- $7 kup19940000015358 $4 aut $e Autor
245 10 $a Metody pedagogického výzkumu : $b základy kvantitativního výzkumu / $c Miroslav Chráska
246 30 $a Základy kvantitativního výzkumu
250 ## $a 2., aktualizované vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2016
300 ## $a 254 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Pedagogika.
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 07 $a pedagogický výzkum $7 ph124017 $2 czenas
650 07 $a kvantitativní metody $7 ph201887 $2 czenas
650 07 $a sběr dat $7 ph257831 $2 czenas
655 #7 $a učebnice $2 czenas
830 #0 $a Pedagogika. $g Grada
901 $b 9788024753263 $f 2., aktualizované vydání $o 20160624
910 ## $a PAD001 $b 91019
Dokumenty ke stažení
Signatura: 91019
Hledejte v regálu 37 - výchova a vzdělávání
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné