Metody pedagogického výzkumu
základy kvantitativního výzkumu
Miroslav Chráska

Dnes vráceno
2., aktualizované vydání
254 stran :
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
Úvodem...........................................................................9
1.	Vedecký výzkum v pedagogice ................................................. 10
1.1	Metody lidského poznávání............................................... 10
1.2	Kvantitativně orientovaný pedagogický výzkum a jeho hlavní fáze..........11
1.2.1	Stanovení problému a jeho formulace ..............................11
1.2.2	Hypotézy a jejich místo v pedagogickém výzkumu ...................14
1.2.3	Testování hypotéz ve vědeckém výzkumu.............................16
1.3	Výzkumy ex-post-facto a experimenty......................................23
1.3.1	Pedagogické experimenty...........................................24
1.4	Kvalitativně orientované výzkumy ........................................29
2.	Měření v pedagogickém výzkumu ...............................................30
2.1	Měření a jeho druhy .....................................................30
2.2	Vlastnosti dobrého měření................................................32
2.3	Metody zpracování dat v pedagogických výzkumech..........................34
2.3.1	Uspořádání dat a sestavování tabulek četností ....................34
2.3.2	Grafické metody zobrazování dat ..................................37
2.3.3	Charakteristiky polohy (míry ústřední tendence) ..................39
2.3.4	Míry variability (charakteristiky rozptýlení).....................46
2.4	Normální rozdělení.......................................................53
2.5	Metody průzkumové analýzy dat............................................55
2.5.1	S-L grafy ........................................................56
2.5.2	Krabicové grafy ..................................................57
2.5.3	Krabicové grafy s vruby ..........................................60
3.	Statistické metody používané při testování hypotéz ..........................62
3.1	Věcné a statistické hypotézy ve výzkumu..................................62
3.1.1	Statistické testy významnosti jako prostředek pro verifikaci
hypotéz ..........................................................63
3.1.2	Druhy statistických testů významnosti.............................63
3.2	Statistické metody pro analýzu nominálních	dat ..........................64
3.2.1	Test dobré shody chí-kvadrát......................................64
3.2.2	Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku............69
3.2.3	Test nezávislosti chí-kvadrát pro čtyřpolní tabulku...............76
3.2.4	Fisherův kombinatorický test......................................78
3.2.5	Stupeň závislosti mezi jevy při nominálním měření ................80
3.3	Statistické metody pro analýzu ordinálních	dat .......................83
3.3.1	Znaménkový test................................................83
3.3.2	Wilcoxonův test................................................85
3.3.3	U-test Manna a Whitneyho.......................................86
3.3.4	Kolmogorovův-Smirnovův test....................................92
3.3.5	Kruskalův-Wallisův test .......................................95
3.3.6	Stupeň závislosti mezi jevy při ordinálním měření..............96
3.4	Statistické metody pro analýzu metrických	dat....................... 102
3.4.1	Funkční a statistická závislost mezi jevy.................... 103
3.4.2	Regresní a korelační analýza ................................ 106
3.4.3	Pearsonův koeficient korelace ............................... 106
3.4.4	Bodová biseriální korelace rj,), ............................ 110
3.4.5	Biseriální korelace rbis..................................... 111
3.4.6	Tetrachorický koeficient korelace ........................... 112
3.4.7	Testování významnosti rozdílu mezi dvěma koeficienty
korelace..................................................... 113
3.4.8	Studentův t-test ............................................ 114
3.4.9	Fisherův-Snedecorův F-test................................... 120
3.4.10	Párový t-test................................................ 122
3.5	Princip faktorové analýzy.......................................... 132
3.6	Shluková analýza ................................................... 138
3.7	Metaanalýza v pedagogickém výzkumu.................................. 141
3.7.1	Příklady jednoduchých statistických metod metaanalýzy........ 141
3.8	Zpracování a analýza dat s využitím počítače........................ 143
4.	Metody sběru dat v kvantitativně orientovaných pedagogických
výzkumech................................................................146
4.1	Pedagogické pozorování.............................................. 146
4.1.1	Vlastnosti dobrého pedagogického pozorování ................. 147
4.1.2	Subjektivní faktory působící při pozorování.................. 148
4.1.3	Techniky standardizovaného pozorování........................ 149
4.2	Dotazník v pedagogickém výzkumu..................................... 158
4.2.1	Druhy položek v dotazníku ................................... 158
4.2.2	Nejdůležitější požadavky na konstrukci dotazníku ............ 164
4.2.3	Vlastnosti dobrého dotazníku................................. 165
4.2.4	Provedení dotazníkového šetření ............................. 169
4.2.5	Kategorizace a třídění materiálu získaného dotazníkem........ 169
4.2.6	Postup při analýze dat získaných dotazníkem.................. 172
4.3	Interview v pedagogickém výzkumu.................................... 176
4.4	Testy v pedagogickém výzkumu ....................................... 178
4.4.1	Didaktické testy a jejich druhy ............................. 178
4.4.2	Testové úlohy................................................ 182
4.4.3	Konstrukce didaktického testu ............................... 188
4.4.4	Ověřování vlastností didaktického testu ..................... 189
4.4.5	Standardizace didaktického testu ............................ 196
4.5	Sociometrie v pedagogickém výzkumu .............................. 202
4.5.1	Sociometrický test......................................... 203
4.5.2	Sociometrické matice ...................................... 204
4.5.3	Sociogramy................................................. 207
4.5.4	Sociometrické indexy..................................'____ 212
4.6	Sémantický diferenciál .......................................... 215
4.6.1	Klasický sémantický diferenciál C.	Osgooda................. 215
4.6.2	Dvoufaktorový sémantický diferenciál ATER.................. 221
4.7	Měření obtížnosti učebního textu.................................. 223
4.8	Q-metodologie..................................................... 225
Závěrem.....................................ľ*.............................230
Příloha - statistické tabulky...............................................231
I	Distribuční funkce normovaného normálního rozdělení........... 232
II	Kritické hodnoty testového kritéria chí-kvadrát............... 234
III	Znaménkový test............................................... 235
IV	Kritické hodnoty Ta pro Wilcoxonův test ...................... 237
V	Kritické hodnoty testového kritéria Ua pro hladinu
významnosti 0,05 ............................................. 238
VI	Kritické hodnoty pro Kolmogorovův-Smirnovův test pro hladinu
významnosti a = 0,05 ......................................... 239
VII	Kritické hodnoty Pearsonova a Spearmanova koeficientu
korelace pro počet dvojic hodnot	n<8 ......................... 240
VIII	Pomocné hodnoty pro dvojřádkovou korelaci .................... 241
IX	Fisherova z-transformace...................................... 242
X	Kritické hodnoty testového kritéria t......................... 243
XI	Kritické hodnoty Fisherova-Snedecorova F pro hladinu
významnosti 0,05 ............................................. 244
XII	Hodnoty Ra pro Duncanův test pro hladinu významnosti 0,05 .... 245
Literatura..................................................................246
Rejstřík
251
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Primární autor Chráska, Miroslav,
Název Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu /
Variantní názvy Základy kvantitativního výzkumu
ISBN 978-80-247-5326-3 (brožováno)
Údaje o vydání 2., aktualizované vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Grada, 2016
Klíčové slovo pedagogický výzkum
Klíčové slovo kvantitativní metody
Klíčové slovo sběr dat
Fyzický popis 254 stran : ilustrace ; 24 cm
MDT 37.012
MDT 519.8
Signatura 91019
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01487395
3 CZ PrNK
5 20170913083851.5
7 ta
8 160609s2016----xr a|||e|p||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002803452
20 ## $a 978-80-247-5326-3 $q (brožováno)
40 ## $a BOA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 37 $x Výchova a vzdělávání $2 Konspekt
80 ## $a 37.012 $2 MRF
80 ## $a 519.8 $2 MRF
100 1# $a Chráska, Miroslav, $d 1942- $7 kup19940000015358 $4 aut $e Autor
245 10 $a Metody pedagogického výzkumu : $b základy kvantitativního výzkumu / $c Miroslav Chráska
246 30 $a Základy kvantitativního výzkumu
250 ## $a 2., aktualizované vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2016
300 ## $a 254 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Pedagogika.
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 07 $a pedagogický výzkum $7 ph124017 $2 czenas
650 07 $a kvantitativní metody $7 ph201887 $2 czenas
650 07 $a sběr dat $7 ph257831 $2 czenas
655 #7 $a učebnice $2 czenas
830 #0 $a Pedagogika. $g Grada
901 $b 9788024753263 $f 2., aktualizované vydání $o 20160624
910 ## $a PAD001 $b 91019
Dokumenty ke stažení
Signatura: 91019
Hledejte v regálu 37 - výchova a vzdělávání
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné