Dvě tváře
Anna Fárová

Dnes vráceno
Vydání druhé, první bez vzpomínkového rozhovoru A pásly by se tam ovce...
963 stran ;
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    □bsah
I
Setkala jsem se s Henri Cartier-Bressonem [3]............................................. 9
Henri Cartier-Bresson. Fotografie [5].................................................... 11
Werner Bischof, 1916-1954 [7] ...........................................................20
Inge Morathová [17].......................................................................28
Portréty Inge Morathové [189].............................................................29
Inge Morathová [306]......................................................................31
Portrét a Inge Morathová [386]............................................................36
Robert Сара [19]..........................................................................40
Robert Сара [141].........................................................................41
Sovětská porevoluční fotografie [20] ....................................................52
Významná fotografická výstava v Muzeu moderního umění v New Yorku [471] .................54
Vystavuje fotograf. Edward Steichen [85] ................................................ 57
Jacques Henri Lartigue [42].............................................................. 61
Jacques Henri Lartigue a naivní fotografie [477] ........................................62
Magnum [45].............................................................................. 64
0 vědomém antiestétství fotografú skupiny Magnum [61].....................................66
0 způsobech práce skupiny fotografů Magnum [66].......................................... 69
0 fotografech skupiny Magnum [107] ......................................................71
Deset současných fotografů [55] ..........................................................74
Elliott Erwitt [472]......................................................................78
Elliott Erwitt a bezprostřední fotografie [165]...........................................84
André Kertész [62]........................................................................87
Stíny a světlo Billa Brandta [77] ........................................................96
Světová fotografie
Margaret Bourke-Whiteová [47] ........................................................98
Inge Morathová [44] ..................................................................99
Anders Ekström [94]...................................................................99
Elliott Erwitt [95]..................................................................101
William Klein [96]....................................................................ЮЗ
Erich Hartmann [97] ...............................................................104
BurtGlinn [98] ......................................................................106
Marie Cosindasová [99]...............................................................106
Jean-Loup Sieff [100]................................................................108
Michelangelo Giuliani [101] ...........................................................1D8
Monique Jacotová [102] ..............................................................109
Bruce Davidson [103] ..................................................................110
Burk Uzzle [104].......................................................................110
Margret Ann Wildeová [105] ............................................................111
Picasso - Villers [91]....................................................................112
André Villers [323] .................................................................... 114
Giséle Freundová [ИЗ].....................................................................116
Cesta Jill Freedmanové [171]..............................................................119
Ženský svět Joan Liftinové [172] .........................................................122
Martine Franckové a skupina Viva [188] .................................................123
Charles Harbutt [191] ....................................................................125
Guido Boggiani aneb Objev starých fotografii v jedné soukromé
pražské sbírce [490]...................................................................128
Andy Warhol's Factory [207] ..............................................................131
Ženy ve světle [205]......................................................................135
Marc Riboud [212].........................................................................138
Robert Frank [250] .......................................................................147
Thierry Mugler [283] ...................................................................150
Estetika zmaru - architektura lebek. Irving Penn [378]....................................152
Exodus a Sabastiáo Salgado [406] .......................................................157
II
Emila Medková [13] .......................................................................161
Emila Medková [57] .....................................................................163
Z tvůrčí dílny Emily Medkové [183]........................................................165
Emila Medková [400].......................................................................169
Jiří Jeniček [10].........................................................................171
Fotograf, výtvarník a estetik Jiří Jeníček [138]..........................................178
Eugen Wiškovský [22]......................................................................180
Eugen Wiškovský [38] ...................................................................183
Imaginární rozhovor s Eugenem Wiškovským o fotografování krajiny
a všeobecně o fotografii [43] .........................................................192
Sláva Štochl [23].........................................................................195
Zdenko Feyfar [24]........................................................................197
Dagmar Hochové [25].......................................................................199
Třetí samostatná výstava Dagmar Hochové [39]..............................................201
Z tvůrčí dílny Dagmar Hochové [168] ......................................................203
Václav Chochola. Fotografie z let 1940-1965 [51]........................................207
Nová fotografická generace. Bohumil Puskailer [53]......................................208
Josef Koudelka [54].....................................................................209
Několik poznámek o mladých československých fotografech [73] ...........................211
Josef Koudelka. Cikáni. Výběr z fotografii 1961-1966 [71]...............................213
Josef Koudelka. Divadlo za branou [83] .................................................215
Josef Koudelka. Cikáni [474] ...........................................................217
Zahajovací řeč к výstavě Josefa Koudelky Z fotografického díla 1958-1990 [509] ... 219
Josef Koudelka. Z fotografického díla 1958-1990 [257]...................................221
Z rozhovorů Anny Fárové s Josefem Koudelkou [269].......................................234
Josef Koudelka. Fotografie. Divadlo za branou 1965-1970 [308]...........................238
Josef Koudelka. Destrukce a panoramatický formát [316]..................................240
Josef Koudelka. Černý trojúhelník [329] ................................................242
Josef Koudelka. 1968 [518] .............................................................245
Manipulátor skutečností [434] ..........................................................248
Zahajovací řeč к výstavě 7 + 7 [473] ...................................................254
7 +7 [70]...............................................................................256
Dílo Miroslava Háka [69] ...............................................................260
Miroslav Hák [110] .....................................................................263
Miroslav Hák šedesátiletý [115] ........................................................265
Výstava Surrealismus a fotografie [84] .................................................267
Jan Svoboda. Fotografie [82]............................................................269
Zahajovací řeč к výstavě Jana Svobody [87]..............................................272
Smrt Jaroslava Rösslera a Jana Svobody [268] ...........................................274
Výtvarný, reklamní i divadelní fotograf a grafik Jaroslav Rössler [137] ................275
Jaroslav Rössler [166] .................................................................278
Markéta Luskačová [93]..................................................................281
Jiří Sever. Životní dílo [90]...........................................................282
Miroslav Jodas [117] ...................................................................283
Miroslav Jodas. Pocta jazzu. Fotografie 1963-1985 [221] ................................285
Jan Lauschmann. Fotografie z let 1922-1939 [116]........................................287
Jan Lauschmann a fotografie v letech dvacátých a třicátých [177]........................289
Rozhovor к 75. narozeninám Jana Lauschmanna [182] ......................................292
Funkovy Louny [454] ....................................................................295
Jaromír Funke. Kolín [304] .............................................................311
Avantgardní a intelektuální československý fotograf Jaromír Funke,
1896-1945 [304]......................................................................314
Jaromír Funke. Louny [313]................................................................318
Fotograf Jaromír Funke [516] .............................................................320
Fotograf František Ortikol [121] .........................................................327
František Ortikol, 1883-1961 [164]........................................................346
Drtikolova vlna, 1925-1927 [210] ....................................................... 349
František Ortikol. Magie imaginativního plození [299].....................................350
0 krajinách v raném díle Františka Drtikola a některých výstavních
souvislostech [398]...................................................................361
Slovo úvodem ke knize Františka Drtikola Deníky a dopisy z let 1914-1918 [405]............364
Jak vstupoval Drtikol do mého života [459] ...............................................368
Muzejní nákupy I. [476]...................................................................370
Muzejní nákupy II. [478] .................................................................372
Muzejní nákupy III. Jiří Jeníček [479]....................................................375
Muzejní nákupy IV. FAMU	[480] .........................................................377
Ze sbírek fotografií Uměleckoprůmyslového muzea v Praze [125].............................379
Jan Lauschmann [126]..................................................................381
Karol Aufricht [127] .................................................................383
Man Ray [128] ........................................................................383
Jaroslav Rössler [129] ...............................................................385
Jindřich Štýrský [130] ...............................................................386
Drahomír J. Růžička [131] ............................................................388
Josef Sudek [132] ....................................................................390
Eugen Wiškovský [133] ................................................................391
Jiří Sever [134]......................................................................393
Emila Medková [135]...................................................................395
František Drtikol [136] ..............................................................396
Alfons Mucha [148] ...................................................................398
Clifford Seidling [149]...............................................................400
Jaromír Funke [150] ..................................................................402
Jiří Jeníček [151] ...................................................................404
Miroslav Hák [152] ...................................................................405
Nadar [153]...........................................................................407
Jan Svoboda [154] ....................................................................409
František Fridrich [155] .............................................................410
Eugěne Disdéri [156]..................................................................413
Jaroslav Feyfar [157].................................................................414
Miloň Novotný [158]...................................................................415
Zdeněk Tmej [159] ....................................................................416
První výstava v předsálí roudnické galerie. Markéta Luskačová, Ivo Gil,
Pavel štecha [122]....................................................................419
Fotografie Ivo Gil, Pavel Štecha [143] ...................................................421
Absolventi fotografické katedry FAMU [139]................................................423
První absolventská výstava [145]..........................................................425
Zahajovací řeč к výstavě Osobnosti české fotografie [482]..............................426
Osobnosti české fotografie [161] ......................................................429
Ročník 21 v totálním nasazení v Říši. Soubor fotografií Zdeňka Tmeje,
1943-1944 [483].....................................................................431
Ročník 21. Fotografie Zdeňka Tmeje z let 1943-1944 [169]...............................434
Rozhovor s Josefem Sudkem [178]........................................................437
Z tvůrčí dílny Josefa Sudka [487]......................................................446
Úvaha к osmdesátinám Josefa Sudka [181]................................................449
Fotograf Josef Sudek [173] ............................................................453
Setkání s Josefem Sudkem [194] ........................................................464
Josef Sudek [195] .....................................................................465
Pigmentové tisky Josefa Sudka, 1947-1954 [322] ........................................471
Josef Sudek. Sedmá strana kostky [357].................................................474
Josef Sudek v reklamě [363]............................................................476
Josef Sudek. Tanec [440] ..............................................................478
Josef Sudek. Kontemplace [463].........................................................479
Antonín Nový [485].....................................................................483
Jak došlo к československým fotografickým objevům roku
v ročence Time-Life [486]...........................................................485
Československé objevy Time-Lifu [187] .................................................487
Reminiscence Antonína Nového [186].....................................................488
Zahajovací řeč к výstavě Antonína Nového Krajiny a zátiší [493] .......................490
Rozhovor s Antonínem Novým [489].......................................................492
Prostorové vnímání Juraje Liptáka [192]................................................495
Z tvůrčí dílny Clifforda Seidlinga [184] ..............................................497
Vladimír Špaček [488]..................................................................501
Jan Saudek [193] ......................................................................503
Svět Jana Saudka [213].................................................................505
Libuše Jarcovjáková. Cizinci? [491]....................................................510
Zahajovací řeči к výstavám cyklu 9 v pražském Činoherním klubu [492]...................513
Miroslav Pokorný. Tancovačky, 1973-1978 [492] ......................................513
Pavel Štecha. Chataři, 1970-1972 [492]..............................................514
Iren Stehli. Doma, 1973-1978 [492]..................................................516
Jan Malý. Reduta, 1974-1978 [492]...................................................518
Jaroslav Bárta. Ulice, 1978 - únor 1979 [492].......................................519
Dušan Šimánek. Sloh, 1977-1979 [492] ...............................................520
Daniela Horníčková. Porodnice, 1975 - duben 1979 [492] .............................522
Bohdan Holomíček. Fotky, 1978-1979 [492]............................................524
9 [198]................................................................................526
1. Tancovačky. Miroslav Pokorný [198]...............................................528
2. Chataři. Pavel Štecha [198] .....................................................529
3. Doma. Iren Stehli [198] ...........................................................529
4. Reduta. Jan Malý [198] ............................................................530
5. Ulice. Jaroslav Bárta [198]........................................................531
6. Sloh. Dušan Šimánek [198] .........................................................531
7. Porodnice. Daniela Horníčková [198] ...............................................532
8. Fotky. Bohdan Holomíček [198] .....................................................533
9. Město. Zora Rampáková [198] .......................................................533
Zahajovací řeči к výstavám cyklu 9 & 9 v pražském Činoherním klubu [495].................535
Libuše Jarcovjáková - Úlety [495].....................................................535
Dušan Šimánek [495] ..................................................................536
Jiří Poláček - PIKČRZ [495]...........................................................537
Miroslav Pokorný - Venku [495] .......................................................538
Dušan Pálka-Václavák [495] ...........................................................538
Pavel Štecha - Doprava [495] .........................................................539
Bořivoj Hořínek - Dům [495]...........................................................540
Jan Malý - Dopisy [495]...............................................................541
Ivan Lutterer-Praha 31.12.1980-1.1.1981 [495].........................................542
Zora Rampáková [495] .................................................................543
Vratislav Hůrka - Stromy, květiny [495]...............................................543
Jaroslav Bárta - Okna [495]...........................................................544
Bohdan Holomíček - Fotky [495] .......................................................545
Pavel Vavroušek - Vánoce [495]........................................................546
Iren Stehli - Pan krejčí Sláma [495] .................................................547
Ivo Gil - Tramvaj [495]...............................................................548
Daniela Horníčková [495] .............................................................549
Jindřich Štreit [495].................................................................550
9 & 9 [202]..............................................................................552
Libuše Jarcovjáková [202] ............................................................554
Dušan Šimánek [202]...................................................................555
Jiří Poláček [202] ...................................................................556
Miroslav Pokorný [202]................................................................556
Dušan Pálka [202] ....................................................................557
Pavel Štecha [202]....................................................................557
Bořivoj Hořínek [202] ................................................................558
Jan Malý [202]........................................................................558
Ivan Lutterer [202] *.................................................................559
Zora Rampáková [202]..................................................................559
Vratislav Hůrka [202] ................................................................560
Jaroslav Bárta [202] .................................................................560
Bohdan Holomíček [202]................................................................561
Pavel Vavroušek [202] ................................................................561
Iren Stehli [202] ....................................................................562
Ivo Gil [202].........................................................................562
Daniela Horníčková [202] .............................................................563
Jindřich Štreit [202] ................................................................563
Jaroslav Bárta [494] ......................................................................565
Pavel Štecha. Domov důchodců [209] ........................................................567
Iren Stehli. Statek [497] .................................................................569
Iren Stehli [504]..........................................................................571
Iren Stehli. Pražské výlohy [342]..........................................................579
Iren Stehli. Libuna [438]..................................................................581
□ setkání dvou fotografů v jednom domě. Iren Stehli a Dušan Šimánek [409]..................586
Poznámky к první samostatné výstavě Dušana Šimánka [499]...................................588
Dušan Šimánek [317] .......................................................................590
Ticho Dušana Šimánka [310].................................................................593
Rozpomínání Dušana Šimánka [370] ..........................................................595
Holomíček [345] ...........................................................................597
Bohdan Holomíček. Fotografie [356].........................................................600
Bohdan Holomíček [369] ....................................................................602
Český člověk. Jan Malý, Jiří Poláček, Ivan Lutterer [375] .................................603
České TAO. Panoramata Ivana Lutterera [441] ...............................................607
Nostalgie krajin Karla Kuklíka [201] ......................................................613
Jindřich štýrský. Fotografické dílo 1934-1935 [203]........................................614
Čech Jindřich Štýrský [228]................................................................644
Poznámky к jednomu nákupu [397]............................................................653
Jindřich Přibík. Doje to alchymie obrazu [502].............................................655
Jindřich Přibík. Rekapitulace [403] .......................................................657
Jindřich Přibík. Depozitář 1963 [431]......................................................661
Zahajovací řeč к výstavě Hra na čtvrtého. Michal Pacina, Rudo Prekop,
Tono Stano [505] ......................................................................663
Hra na čtvrtého. Michal Pacina, Rudo Prekop, Tono Stano [232] .............................665
11 [240] ..................................................................................667
К výstavě 11 [241] ........................................................................677
„De Prague et de Boheme..." [238]..........................................................679
Rudo Prekop [506] .........................................................................681
Několik poznámek nad monografií Rudo Prekopa [346].........................................682
Zahajovací řeč к výstavě Rudo Prekopa Nálezy [514].........................................684
Ivan Pinkava. Simulakrum [244] ............................................................686
Vasil Stanko [249, 362,377,467, 511, 513] .................................................688
Pozitivita [333] ..........................................................................693
Peter Župník [312] ........................................................................694
Osm [344, 515] ............................................................................696
Alois Nožička [237]........................................................................699
Přednáška proslovená na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
15. května 1989 [507] .................................................................7Q1
Je fotografie uměním? [327] ............................................................705
Anatomie koláže [328] ..................................................................713
Má setkání s Karlem Teigem [352] .......................................................714
37 fotografů na Chmelnici [248].........................................................720
Výstava 37 fotografů na Chmelnici [271] ................................................723
9 & 9 (Činoherní klub, Plasy), 11 (Fotochema), 37 (Chmelnice) [353].....................726
Pavel Mára. Fotografie [247]............................................................732
Pavel Mára. Sedm fotek [309] ...........................................................735
17. listopad 1989 [508] ................................................................737
Česká symbolika [298]...................................................................739
Daniel Reynek [468].....................................................................742
Jiří Toman, 22. 3.1924-10.4.1972 [284] .................................................744
Jiří Toman fotograf [291]...............................................................749
Československá fotografie v exilu [290].................................................752
Československá fotografie v exilu [295].................................................754
Bohumil „Bob" Krčil. Fotografie [340]...................................................758
Milan Pitiach [325] ....................................................................759
Milan Pitiach a divadlo [343]...........................................................762
Drahomír Josef Růžička [393] ...........................................................763
Emanuel Kodet [404].....................................................................765
Eva Fuková. New York 64 [410]...........................................................766
Post pro Radost [429]...................................................................768
Pavel Dias. Hlubiny paměti [416] .......................................................771
III
Fotosaion v Obecním domě [59].................................................... 777
Fotografie všudypřítomná [68] .....................................................779
Amatérská fotografie [76]..........................................................781
Československá fotografie mezi dvěma válkami? [78].................................783
Fotografické oddělení Uměleckoprůmyslového muzea [111] ............................785
Užitá fotografie v Československu ve třicátých letech [146]........................788
Sebeuvědomovací proces fotografie a její vztahy к malířství, 1839-1890 [162] ......797
Muzeum a sbírky jakožto tvůrčí popud [180].........................................805
Film und Foto - Stuttgart 1929 [199] ..............................................812
Poznámky pro přednášku na Sorbonně [500]...........................................817
Z přednášky na Sorbonně [501] .....................................................821
Identita [261] ....................................................................827
Československá fotografie jako předmět obchodu [272]................................829
Muzeum-fotografie [285] ............................................................833
České muzeum fotografie [364].......................................................841
S Manfredem Heitingem [517].........................................................845
Fotografie, celek a detail [385] ...................................................850
Mýty, modernismus a magično [394] ..................................................857
Pět poznámek [458]..................................................................862
Jmenný rejstřík.....................................................................885
Bibliografie Anny Fárové............................................................881
Ediční poznámka ....................................................................962
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Primární autor Fárová, Anna,
Název Dvě tváře /
ISBN 978-80-7215-516-3 (vázáno)
Údaje o vydání Vydání druhé, první bez vzpomínkového rozhovoru A pásly by se tam ovce...
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Torst, 2016
Klíčové slovo fotografie
Klíčové slovo dějiny fotografie
Klíčové slovo historici umění
Klíčové slovo teorie fotografie
Fyzický popis 963 stran ; 22 cm
MDT 77
MDT (437.3)
Signatura 93371
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01491278
3 CZ PrNK
5 20170901093513.1
7 ta
8 160412s2016----xr ||||e||||||001|0dcze|d
15 ## $a cnb002795294
20 ## $a 978-80-7215-516-3 $q (vázáno)
40 ## $a KLG001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
45 ## $a x-y-
72 #7 $a 77 $x Fotografie. Fotografické postupy $2 Konspekt $9 21
80 ## $a 77 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
100 1# $a Fárová, Anna, $d 1928-2010 $7 jk01030769 $4 aut $e Autor
245 10 $a Dvě tváře / $c Anna Fárová
250 ## $a Vydání druhé, první bez vzpomínkového rozhovoru A pásly by se tam ovce...
264 #1 $a Praha : $b Torst, $c 2016
300 ## $a 963 stran ; $c 22 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstříky
600 17 $a Fárová, Anna, $d 1928-2010 $7 jk01030769 $2 czenas
650 07 $a fotografie $7 ph114585 $2 czenas
650 07 $a dějiny fotografie $7 ph163942 $2 czenas
650 07 $a historici umění $7 ph120710 $2 czenas
650 07 $a teorie fotografie $2 czenas
655 #7 $a studie $7 fd133597 $2 czenas
655 #7 $a texty $7 fd133699 $2 czenas
655 #7 $a rozhovory $7 fd133303 $2 czenas
655 #7 $a výbory $7 fd133853 $2 czenas
901 $b 9788072155163 $f 2. vydání, 1. vydání bez vzpomínkového rozhovoru A pásly by se tam ovce $o 20160920
910 ## $a PAD001 $b 93371
998 $a 002795294
Dokumenty ke stažení
Signatura: 93371
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné